Činnost
 
Home Kontakt Činnost Fotogalerie Ke stažení

Poslání
Posláním naší práce je poskytnout uživatelům služby a péči tak, aby si mohli po co nejdelší dobu udržet svou nezávislost na ostatních lidech. Žít samostatně ve svém přirozeném prostředí, v soukromém bytě nebo v domě s pečovatelskou službou. Žít ve společnosti svých přátel i rodiny. Při práci respektujeme právo uživatelů na sebeurčení a prosazujeme individuální a ohleduplný přístup.

Cíl služby
Cílem služby je nabídka komplexní péče podle svobodné vůle občana a v přístupu k němu. Respektujeme důstojnost jeho osobnosti. Vytváříme vhodné prostředí s možností tělesných i duševních aktivit. Umožňujeme klientům co možná nejdelší pobyt v domácím prostředí. Při zhoršení zdravotního stavu klienta, flexibilně reagujeme na jeho potřeby. Služby rozšíříme dle potřeb na přechodnou dobu a přitom se snažíme i nadále zachovat soběstačnost klienta.

Cílová skupina
Poskytované služby jsou určeny seniorům, zdravotně postiženým a nemocným lidem, kteří jsou soběstační s pomocí PS a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Zavedení pečovatelské služby:
O zavedení pečovatelské služby může požádat sama osoba, její rodina, přátelé či lékař v sídle Domu s pečovatelskou službou v ul. Sokolská 16. V případě zájmu o poskytovanou službu musí být vyplněn formulář – Žádost o poskytování pečovatelské služby, kterou je možno si vyzvednout přímo v sídle Domu s pečovatelskou službou v ul. Sokolská 16 nebo na webových stránkách Domu s pečovatelskou službou.

Úkony pečovatelské služby
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
Pomoc při podání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko, nebo vozík.

Pomoc při osobní hygieně nebo podmínek pro osobní hygienu:
Pomoc při úkonech osobní hygieny, pedikúra, pomoc při použití WC.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
Běžný úklid domácnosti, velký úklid domácnosti, běžný nákup, velký nákup, pochůzky, praní a žehlení prádla.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Doprovod k lékaři, na úřady, při procházce….

Fakultativní služby:
Jednoduché ošetřovatelské úkony,dohled nad klientem denně včetně sobot a nedělí.

Jakou formou se služba poskytuje?
Pečovatelská služba se poskytuje formou terénní ( v místě trvalého bydliště, v sídle Domu s pečovatelskou službou) nebo ambulantní (osoba dochází nebo je dopravována do sídla Domu s pečovatelskou službou).


DPS Letohrad, Sokolská 15, 16 56151, tel.: 465 676 539, 465 676 540, e-mail: marie.kubistova@letohrad.eu
design 2009 webmaster